Världens judar närbesläktade

judisk genetik

En vanlig uppfattning är att judar inte förenas av sin etnicitet eller genetik utan enbart av sin religion. Det anses ofta ”antisemitiskt” att framhäva judar som annat än en religiös grupp. En genetisk studie, som bekfräftar tidigare DNA-analyser som gjorts de senaste åren, visar emellertid att judar världen över är nära besläktade med varandra. Det enda undantaget är små judiska församlingar från Etiopien och Jemen. ”Jag är överraskad över att det finns en så stark biologisk bas för det judiska”, säger Harry Ostrer, forskningschef vid Albert Einstein College of Medicine i New York, enligt Dagens Nyheter.

Kevin MacDonald, professor i evolutionspsykologi vid California State University, redogör i sin bok A People That Shall Dwell Alone: Judaism As a Group Evolutionary Strategy för judendomens etnocentriska och eugeniska karaktär och hur judar konsekvent lyckats förhindra blandning med icke-judar. Att judarna undvikit assimilering trots att de levt som minoritet bland andra folk i tusentals år gör dem unika jämfört med andra minoritetsgrupper. Exempel på segregerande regler var förbud mot att festa med icke-judar, förbud mot att använda vin eller olja från en icke-jude och förbud mot sexuellt umgänge med icke-judar.

Genetic and Cultural Segregation of Jews and Gentiles (kapitel 4 ur A People That Shall Dwell Alone)

Although Epstein (1942, 170) notes that the racialism of Ezra was replaced by religious nationalism as the basis for erecting barriers against intermarriage, it goes without saying that the end result was the same from an evolutionary perspective: genetic segregation of the Jewish gene pool from the surrounding peoples.

Till skillnad från vad Harry Ostrer säger är således dessa nya forskningsresultat om den judiska genetiken föga överraskande. Faktum är att under hela antiken sågs judendomen både av judar och icke-judar som en nationell och etnisk religion.

In a classic treatment, Moore (1927-30) states that Judaism developed as a national religion and that even after the dispersion, ”they felt themselves members of the Jewish nation” (I:224). To those who had dispersed, even after many generations in alien cultures, ”Judaism was in reality not so much the religion of the mothercountry as the religion of the Jewish race; it was a national religion not in a political but in a genealogical sense” (I:225). As a result, conversion ”was not entrance into a religious community, it was naturalization in the Jewish nation, that is–since the idea of nationality was racial rather than political–adoption into the Jewish race” (I:232). And despite instances of conversion, ”the Jews … were, in their own mind and in the eyes of their Gentile surrounding, and before the Roman law, not adherents of a peculiar religion, but members of a nation who carried with them from the land of their origin into every quarter where they established themselves their national religion and their national customs” (I:233).

MacDonald ser också den judiska separatismen som en aspekt av monoteismen. Det första budordet lyder som bekant ”Jag är HERREN, din Gud…Du skall inga andra gudar hava jämte mig.” Folken som omgav Israel var polyteistiska och de olika gudarna tjänade olika syften för människor. När Gamla Testamentet skrevs var Israels religion den enda monoteistiska religionen.

Evolutionary Aspects of the Tanakh (kapitel 3 ur A People That Shall Dwell Alone)

For the Israelites, there was really only one purpose for God—to represent the idea of kinship, ingroup membership, and separateness from others. Supporting this view of Israelite monotheism, there is evidence that monotheism became more important in the exilic period—precisely the period in which barriers between Jews and gentiles were being created and enhanced. McCullough (1975, 14), discussing the writings of Deutero-Isaiah (i.e., Isa. 40-55) during the exilic period, states that “unqualified monotheism was to be a basic feature of Hebrew thought from this time on.” Similarly, Soggin (1980, 317) finds that “it is not that Israel had not known monotheism before this period, but rather that only with Deutero-Isaiah was the faith changed to certainty,” and there began for the first time to be a polemical attitude against polytheism. Schmidt (1984, 133) sums it up by stating that “the oneness of the people corresponds to the oneness of God . . . Yahweh Israel’s God, Israel Yahweh’s people.” Or as a well-known rabbinic saying has it: “God, Israel, and the Torah are one” (see Baron 1973, 191).
Significantly, Ezra, whose abhorrence of intermarriage was a major influence on subsequent generations and who was revered among the Israelites as “a virtual second Moses” (McCullough 1975, 49), views intermarriage as a “great sin against Israel’s God” (McCullough 1975, 48), a comment indicating the close connection between ethnic purity and the Israelite concept of God. In a very real sense, one may say that the Jewish god is really neither more nor less than Ezra’s “holy seed”—the genetic material of the upper-class Israelites who were exiled to Babylon.

Beakta till exempel följande citat ur Gamla Testamentet:

  • ”Det är du själv som har avskilt dem bland jordens alla folk för att tillhöra dig; detta tillkännagav du, Herre Gud, genom din tjänare Mose när du förde våra fäder ut ur Egypten.” (Första Kungaboken 8:53)
  • ”Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud. Dig har Herren, din Gud, utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden.” (Femte Moseboken 7:6, 14:2)

Den judiska hyperetnocentrismen har ofta motverkat icke-judars intressen och givit upphov till etniska konflikter. Ett populärt argument är att denna judiska etnocentrism samt ocker och utnyttjande av icke-judar enbart skulle bero på att judar tvingats till det på grund av omgivningens irrationella ondska och omotiverade förföljelser. MacDonald nyanserar den bilden och visar hur judar agerat som villiga mellanhänder till utsugande makteliter i såväl västerlandet som den muslimska världen. Judarnas ekonomiska roll sträckte sig betydligt längre än att utföra uppgifter som av religiösa skäl ansågs olämpligt för majoritetsbefolkningen. Snarare rörde det sig ofta om uppgifter som en infödd inte gärna kunde utföra lika hänsynslöst mot sitt eget folk. Det gällde särskilt i Östeuropa där ekonomiska verksamheter som arrende, egendomsförvaltning och monopol på alkoholhandel varade betydligt längre än i Västeuropa.

In Eastern Europe a common source of hatred against Jews was the arenda system in which a Jewish agent would lease an estate from a nobleman. In return for a set fee, the leaseholder would have the right to all the economic production of the estate and would also retain control of the feudal rights (including onerous forced labor requirements) over its inhabitants:

”In this way, the Jewish arendator became the master of life and death over the population of entire districts, and having nothing but a shortterm and purely financial interest in the relationship, was faced with the irresistible temptation to pare his temporary subjects to the bone. On the noble estates he tended to put his relatives and co-religionists in charge of the flour-mill, the brewery, and in particular of the lord’s taverns where by custom the peasants were obliged to drink. On the church estates, he became the collector of all ecclesiastical dues, standing by the church door for his payment from tithe-payers, baptized infants, newly-weds, and mourners. On the [royal] estates…, he became in effect the Crown Agent, farming out the tolls, taxes, and courts, and adorning his oppressions with all the dignity of royal authority.” (Davies 1982, 444; see also Subtleny 1988, 124)

Judars ekonomiska exploatering av folk de vistats bland genom historien kan ses dels som en aspekt av judendomen som en etniskt sammanhållen och kollektivistisk gruppevolutionär strategi, med genetiska rötter i Mellanöstern, och dels ofta som en orsak till antisemitism bland icke-judar.

jews pca plot

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s