Judar och muslimsk invandring i maskopi?

judar och muslimer hand i handSom jag tidigare skrivit om spelade etniskt medvetna judar en avgörande roll för skapandet och spridandet av den mångkulturella ideologin som radikalt omvandlat Sverige och andra västländer till starkt mångetniska samhällen. Skrämmande många invandringskritiker kan inte begripa det och hävdar att judar omöjligen kan ligga bakom den pågående ”islamiseringen” eftersom muslimer är så antisemitiska. Låt oss granska denna vanliga invändning.

Till att börja med dröjde det ett par decennier innan mångkulturpolitiken (som efter minoritetsgruppers – i huvudsak judars – påtryckningar och organiserade lobbyaktivism bifölls en totalt enig riksdag 1975) eskalerade i en ”massinvandring” i ordets rätta bemärkelse. En del judar motsätter sig denna konsekvens av andra judars drivande roll bakom mångkulturen några decennier tidigare, som exempelvis Sverigedemokraternas Kent Ekeroth. De judiska counterjihadisterna är emellertid mest bara emot islam och muslimer och har inget emot det mångetniska samhället som koncept utöver denna religiösa ingrediens. Kristna afrikaner är alltså välkomna hit enligt dem.

Ett annat exempel är den judiske islamkritikern Lawrence Auster som skrivit en mycket läsvärd artikel, som publicerades i FrontPage Magazine i juni 2004, som förklarar varför judar pushar på för muslimsk invandring till västvärlden.

The real object of Jewish fears

First of all, as crazy as it may sound, there is something that many American Jews fear in their heart of hearts even more than they fear Moslem anti-Semitism, and that is white Christian anti-Semitism. Steinlight himself pointed to this phenomenon at a recent panel discussion hosted by the Center for Immigration Studies[…]

Given the wildly overwrought suspicions that some Jews harbor about the American Christian majority who are in fact the Jews’ best friends in the world, it is not surprising that these Jews look at mass Third-World and Moslem immigration, not as a danger to themselves, but as the ultimate guarantor of their own safety, hoping that in a racially diversified, de-Christianized America, the waning majority culture will lack the power, even if it still has the desire, to persecute Jews.

The self-protective instinct to divide and weaken a potentially oppressive majority population may have served Jews well at certain times and places in the past when they truly were threatened.[…]

Now, when Jews put together the idea that ”all bigotry is indivisible,” with the idea that ”any social prejudice or exclusion directed against Jews leads potentially to Auschwitz,” they must reach the conclusion that any exclusion of any minority group, no matter how alien it may be to the host society, is a potential Auschwitz.

So there it is. We have identified the core assumption that makes many liberal and neoconservative Jews keep pushing relentlessly for mass immigration, even the mass immigration of their mortal enemies. As these Jews see it, any immigration restrictions against Moslems would release a latent ethnocentrism in the white American majority that would then turn instantly against the Jews. To state this thought process in the baldest terms, these Jews believe that if philo-Semitic white gentiles exclude Jew-hating Moslems from America, it would lead those same gentiles to commit another Jewish Holocaust.[…]

Even if they don’t take it to the absurd point of envisioning a Jewish Holocaust or some other anti-Jewish persecution in this country, various Jewish writers and spokesmen have continued to express a deeply suspicious attitude towards white Christian America. In the cover article of the November 1999 issue of Commentary, entitled ”California and the End of White America,” Ron Unz predicted that if the current non-European immigrants fail to assimilate, the danger will not be an uprising of unassimilated immigrant cultures, but an eruption of white nationalism.

Även Stephen Steinlight kan nämnas. Han är en judisk lobbyist som i artiklarna The Jewish Stake in America’s Changing Demography – Reconsidering a Misguided Immigration Policy (oktober 2001) och High Noon to Midnight – Why Current Immigration Policy Dooms American Jewry (april 2004) går på tvären mot det judiska etablissemangets hållning till muslimsk massinvandring. I den förstnämnda artikeln skriver Steinlight bland mycket annat att judar har oproportionerligt stor makt, att judar behöver en liberal invandringspolitik för att kunna fly från land till land vid potentiell förföljelse, att judar använder mångkulturalismen som verktyg för att söndra och härska i syfte att öka sin makt och att judar uppfostras till att se icke-judar som underlägsna. På i stort sett varenda punkt ger han ”antisemiterna” rätt om judarna.

It is also, frankly, in our own best interest to continue to support generous immigrat ion. The day may come when the forces of anti-Semitic persecution will arise once more in the lands of the former Soviet Union or in countries of Eastern Europe and Jews will once again need a safe haven in the United States. The Jewish community requires this fail-safe.[…]

For perhaps another generation, an optimistic forecast, the Jewish community is thus in a position where it will be able to divide and conquer and enter into selective coalitions that support our agendas.[…]

I was taught the superiority of my people to the gentiles who had oppressed us. We were taught to view non-Jews as untrustworthy outsiders, people from whom sudden gusts of hatred might be anticipated, people less sensitive, intelligent, and moral than ourselves. We were also taught that the lesson of our dark history is that we could rely on no one.

Historiskt är det de kristna, och inte muslimerna, som varit judarnas ärkefiender och judarna är så hyperetnocentriska att de inte kan förlåta upplevda oförrätter begångna av vita kristna européer från medeltiden, än mindre 1930-talet. Judar använder islam som ett vapen för att söndra den traditionellt kristna civilisationen eftersom de anser antisemitism vara kristendomens grundläggande drag. Hur mycket judar än må rädas anti-judiska radikala islamister (som ju bara utgör en liten minoritet i västvärldens länder) så är det ingenting mot hur mycket de räds europeiska länders etniska homogenitet och kristendomens hegemoni, som utgör det verkliga hotet mot den judiska makten.

Kent Ekeroth, Lawrence Auster och Stephen Steinlight är exempel på den minoritet judar som förgäves försöker varna majoriteten av sina etniskt-politiskt organiserade judiska stamfränder om vad de uppfattar att muslimsk invandring kan leda till för katastrofala konsekvenser för judar som minoritetsgrupp. Alltså är deras invandringskritik lika motiverad av etniskt judiska intressen som de mångkulturalistiska judarna var och är motiverade av vad de uppfattar bäst gynnar det judiska gruppintresset. Ingen har påstått att judarna är en helt homogen grupp med identiska åsikter om allt, men de allra flesta som identifierar sig själva som judar inklusive de judiska islamkritikerna skriver under på att tidigare etniskt homogena europeiska nationalstater ska förbli mångetniska med människor från alla världsdelar. Begreppet ”muslim” anger ju för övrigt inte etnisk tillhörighet till skillnad från ”jude”.

För organiserade judar i Väst överväger således oftast fördelarna med mångkultur jämfört med etnisk homogenitet eventuella nackdelar som de riskerar få på köpet i och med en del judefientliga muslimer. En muslimsk ”antisemitism” som för övrigt har blåsts upp och överdrivits av inte minst Bonnierägd press. Det visade sig att en och samma rabbin, Malmöbon Schneur Kesselman, låg bakom ungefär hälften av alla anmälda antisemitiska hatbrott 2011. Av de 161 anmälda antisemitiska hatbrotten 2010 ledde endast 9 till fällande dom (källa: BRÅ Rapport 2012:7 Hatbrott 2011, s.51). Förmodligen rörde sig dessa ynka 9 bevisade ”brott” om att någon klottrat hakkors på en parkbänk eller ropat ”judesvin”. Enligt BRÅ ser ett typiskt hatbrott ut enligt följande:

Utanför mataffären hörde målsägande någon ropa ”jävla invandrare, stick tillbaka till ditt land, jag hatar er!” Mannen var väldigt aggressiv och målsägande kände sig oerhört kränkt.

Ovanstående citat är ett typiskt exempel på ett främlingsfientligt hatbrott hämtat ur Hatbrott 2011.

Det är ett logiskt felslut att vägra acceptera judarnas roll bakom mångkulturalismen bara för att man själv tycker att dessa judar agerat dumdristigt och att det därför omöjligen kan finnas någon sanning i det, trots alla bevis som finns och trots att de organiserade judarna själva öppet deklarerar sin förkärlek för det mångkulturella samhället. Eftersom svenskar ofta på grund av sin etnicitet blir trakasserade av invandrargäng och eftersom svenska skattebetalare får betala en dyr nota för att försörja invandrare så kan det enligt samma logik inte heller vara svenskar som från början lade grunden för mångkulturpolitiken, eftersom de själva inte gynnas av den. Om jag fattar ett beslut om något och det om några år visar sig att beslutet var felaktigt och jag drabbas negativt av beslutet, är det inte ett bevis på att jag aldrig fattade beslutet från början. Det är ett mycket ologiskt och ohederligt sätt att resonera.

Faktum är att all akademisk forskning som gjorts på området både nationellt och internationellt om vilka aktörer som var drivande bakom mångkulturalismen är entydig. Mångkulturalismens ideologiska fader var den amerikansk-judiske sionisten och filosofen Horace Kallen, som myntade begreppet ”cultural pluralism”. Professor Kevin MacDonald tar upp detta i boken The Culture of Critique (Kritikkulturen), kapitel 7. Se även artikeln A Chosen People in a Pluralist Nation: Horace Kallen and the Jewish-American Experience i University of California Press.

En annan invändning är att många judar inte är religiösa och att dessa därför inte delar judendomens fientliga inställning till kristendomen och västerlandet. Låt oss granska även detta motargument. Att den judiska religionen och etniciteten är intimt förknippade är inte en nyhet och inte heller kontroversiellt. Judar beskriver i första hand etnisk tillhörighet och inte en religiös grupp. Faktum är att sekulära och ateistiska judar ofta hyser minst lika stort agg mot kristendomen och västerlandet som religiösa judar. Ett tydligt exempel är Frankfurtskolan vars tidiga teoretiker Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm, Friedrich Pollock och Leo Löwenthal samtliga hade judisk härkomst. Verksamheten finansierades av den judiske marxisten Felix Weil. Frankfurtskolans anti-vita tankegods och arvet från dem har i högsta grad bidragit till att forma det mångkulturella paradigmet i Väst. En annan inflytelserik väst- och kristendomsfientlig sekulär jude var Sigmund Freud, som Frankfurtskolan inspirerades av, vars psykoanalys var en gruppevolutionär strategi som undergrävde icke-judiska européers etniska intressen. Ovannämnda sekulära judar har betytt mycket för att bryta ner västerlänningars etniska och kulturella medvetenhet eftersom de patologiserade denna medvetenhet hos icke-judar medan de hycklande nog blundade för detsamma (eller som i fallet Freud, hyllade det) gällande judar. Kevin MacDonald skriver i Separation and Its Discontents (s. 191-192) angående Freud:

The psychoanalytic movement was also characterized by ideas of Jewish intellectual superiority, racial consciousness, national pride, and Jewish solidarity (Klein 1981, 1 43)33 Freud and his colleagues felt a sense of ”racial kinship” with their Jewish colleagues and a ”racial strangeness” to others (Klein 1981, 142; see also Gilman 1993, 12ff, and The Culture of Critique, Ch. 4). Commenting on Ernest Jones, one of his disciples, Freud wrote that ”the racial mixture in our band is very interesting to me. He [Jones] is a Celt and hence not quite accessible to us, the Teuton [i.e., C. G. Jung] and the Mediterranean man [himself as a Jew]” (in Gay 1988, 186).
[. . .]
Indeed, as elaborated in The Culture of Critique, a central function of Freud’s Totem and Taboo appears to have been to combat ”everything that is Aryan-religious” (in Gay 1988, 331), a comment that illustrates the extent to which Freud, like Hess and Graetz, viewed his work as an aspect of competition between ethnic groups. The early psychoanalytic movement selfconsciously perceived itself as representing a Jewish intellectual offensive against ”Aryan- Christian” culture in which religion and race overlapped entirely.

Gamla Testamentet innehåller stora mängder judisk raschauvinism och hat mot icke-judar och att en av etniskt medvetna (inklusive icke-religiösa) judar skapad lära som mångkulturalism både i teori och praktik är så fientlig mot vita bör ses i ljuset av den judiska kulturen och historien. Det är en fientlig kultur som reproducerats bland judarna i flera tusen år. Den judiska kulturen genom århundradena har format mentaliteten (allt mänskligt sinnelag är till stor del genetiskt betingat) hos dagens judar, såväl de religiösa som de sekulära. De judar som vill se fortsatt massinvandring till idag redan mångetniska länder som till exempel Sverige gör det sannolikt till stor del för att de hatar vita människor och vill se dem blandas ut eller bli maktlösa minoriteter, och inte längre för att de i första hand räds etnisk homogenitet. Detta eftersom länder som Sverige sedan länge är etablerat multietniska och något hot mot en annalkande återgång till etniskt svensk homogenitet finns inte direkt i sikte och tas inte på allvar av andra än vissa optimistiska nationalister.

Judisk etnisk aktivism är den främsta och klart tydligaste orsaken till mångkulturalismen i Väst. Teorin om mångkulturalismen som judisk gruppstrategi bygger – till skillnad från andra mer eller mindre begåvade försök till teorier, apologetiska bortförklaringar, efterrationaliseringar och historieförfalskningar – på vetenskapliga belägg och fakta. Klarar man inte av att acceptera judarnas avgörande roll i skapandet av den mångkulturella politiken är det helt enkelt inte teorin det är fel på.

Se även:

Hur och varför Sverige blev mångkulturellt
Världens judar närbesläktade

Externt:

Judar vill leda mångkulturellt Europa
Judiska församlingen: ”Detta är förfärligt”
Rabbiner fruktar högerextrema efter minaretförbud
Vi måste bekämpa hatet ihop
Jewish and Muslim leaders urge European Union heads not to pander to extreme-right

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s