Ordet massinvandring – dags att reda ut begreppen

Det är mer regel än undantag bland försvarare av en generös invandringspolitik att sätta ordet ”massinvandring” inom citationstecken. Avlönade tyckare och opinionsbildare inom massmedia och tankesmedjor anser att det inte alls förekommer någon massinvandring, att ordet bara är en del av en ”främlingsfientlig” propagandavokabulär som uteslutande används av Sverigedemokrater och övertygade nationalister. Enligt dem som önskar en så stor invandring som möjligt finns det ingenting som hypotetiskt skulle kunna klassas som ”massinvandring”.

Myndigheter manipulerar statistik och klumpar medvetet ihop alla invandrare som en grupp (som om det inte vore någon skillnad på invandring av en engelsman respektive en somalier) för att dölja det faktum att etniska svenskar är på väg att bli en minoritet i Sverige med en utomeuropeiskättad majoritet. Det finns en anledning till att SCB inte för statistik efter etnicitet. När man tror sig motbevisa påståenden om massinvandring genom att framföra att hemvändande svenskar är den största invandrargruppen (19 procent år 2012 och 18 procent år 2009 varav hälften var inrikes födda med svenska föräldrar) och att många (till största delen vita européer som flyttar till andra västerländska länder) utvandrar är det alltför uppenbart att man inte bryr sig om vad folk menar med ordet massinvandring (hur många av utvandrarna som var hemvändande gäststudenter framgår inte heller). För även om man räknar bort alla invandrade svenska medborgare var det ändå över 80 000 som invandrade 2012. Det är inte befolkningsökningen som oroar människor. Det är den radikala omvandlingen av demografin, den förändrade etniska befolkningssammansättningen, som oroar folk. Och situationen blir naturligtvis bara ännu värre om en stor majoritet av utvandrarna är vita västerlänningar.

Sanningen är att ordet massinvandring har förekommit i alla möjliga, långt ifrån ”rasistiska”, sammanhang. Exempelvis i böcker som ingår i kurslitteraturen i historia vid landets högskolor och universitet. Så här står det i boken Nordens historia av Harald Gustafsson (Studentlitteratur 1997, s. 263-264), en bok som för övrigt knappast intar en invandringskritisk hållning utan snarare i högre grad en anti-nationalistisk hållning:

Till mångfalden har också massinvandringen bidragit. Migration inom eller till Norden var förvisso inte något nytt, men under efterkrigstiden har den antagit helt nya proportioner. […]

Bilden av massinvandring gäller för de skandinaviska länderna. Finland och Island har aldrig på samma sätt öppnat sina gränser. De symboliska flyktingkvoter man har tillåtit har även per capita räknat varit mycket små. I Finland bodde t.ex. vid 1990-talets början bara drygt 3 000 personer med ursprung utanför Europa. Men världen sköljer ändå in också över dessa samhällen, även i Helsingfors och Reykjavik bjuds det på pizza och kinesisk mat, och isländska och finländska ungdomar reser till Östasien eller Australien. Upplevelsen av mångfald och förändring är knappast mindre här än i Skandinavien.

Att invandringskritiker och nationalister använder ordet massinvandring har alltså inget med propaganda eller överdrifter att göra utan beror snarare på en mer vetenskapligt baserad uppfattning om invandringen än vad massinvandringsförespråkarna har. Det är massmedia som bedriver propaganda för massinvandring och mot massinvandringsmotståndare genom att på ett synnerligen fräckt sätt göra gällande att ordet massinvandring skulle sakna legitimitet och verklighetsförankring och bara vara ett begrepp som Sverigedemokraterna hittat på och introducerat och vara ensamma om att använda. Alla intellektuellt hederliga som inte har en agenda har inte heller något problem med ordet massinvandring. Därav har ordet ofta använts av historiker, etnologer och socialantropologer vid universitetsfakulteterna som forskat om invandringen.

Metapedia definierar massinvandring så här:

Massinvandring är ett politiskt begrepp för att beskriva ett onaturligt tillstånd av omfattande folkomflyttningar, i regel till länder med europeisk befolkning. Tillståndet anses inte naturligt eftersom det sällan eller aldrig har sanktionerats hos den mottagande befolkningen varken genom folkomröstningar eller öppen och fri debatt om dess konsekvenser.

Befolkningsutbyte till följd av invandring är en fråga som oroar allt fler emedan det innebär en mycket radikal och ödesdiger samhällsomvandling, med ofantliga konsekvenser för svenskarnas genetiska och etniska intressen. Befolkningsutbyte till följd av en alltför storskalig invandring påverkar oss materiellt men det påverkar oss ännu mer psykologiskt, hälsomässigt och biologiskt som folk. Massinvandringen står på ett påtagligt sätt i konflikt med det svenska folkets etniska intressen och långsiktiga överlevnad.

Följaktligen var det inte främst etniska svenskar som bedrev lobbying mot politikerna om att införa mångkulturpolitiken (som banade väg för en massiv invandring av geografiskt avlägsna populationer), det var etniska minoriteter med judar i spetsen. Denna artikel tar upp händelseförloppet utifrån den akademiska forskningen om hur mångkulturalismen växte fram.

Att det var invandrare som spelade en grundläggande roll för den massinvandring som pågår idag beror på att invandringspolitik är starkt kopplat till etniska intressen. Bl.a. forskaren Frank Salter har skrivit böcker om etniska intressen. Olika folkgrupper och raser har varit separerade under tusentals år och under den perioden har de utvecklat en genetisk särskiljningsförmåga. Det genetiska avståndet mellan en farfar och hans barnbarn i förhållande till resten av den etniska gruppen står i identisk proportion med det genetiska avståndet mellan den etniska gruppen och resten av världens befolkning, i genomsnitt. På samma sätt som föräldrar har ett genetiskt intresse av att uppfostra sina barn har människor ett intresse i sin etniska grupp.

Begreppet massinvandring fyller en funktion för att skilja mellan olika typer av invandring genom historien:

  • Den ytterst småskaliga invandringen som skedde till Sverige fram till ca 1945. Vid 1930 var blott 1 procent av befolkningen född i ett annat land och majoriteten av dem kom från andra nordiska länder. Sverige var vid denna tid ett av världens mest etniskt homogena länder.
  • Arbetskraftsinvandringen under 1950- och 1960-talen från andra europeiska länder. Många av dem återvände hem efter avslutad tjänstgöring och de som stannade kvar assimilerades, dvs uppgick i den svenska identiteten och etniciteten. Denna invandring var ingen kravlös massinvandring eftersom dessa invandrare kom hit för att de ansågs behövas för svensk industri, och de kom från populationsgenetiskt och kulturellt närstående länder. De var betydligt färre än senare års storskaliga invandring av s.k. flyktingar.
  • Den tredje typen av invandring i modern tid är massinvandringen av asylsökande (och deras anhöriga) från världens alla hörn, främst västasien men även Afrika, Sydamerika och övriga Asien. Denna typ av invandring förekom knappt alls före 1970 och var etablerad kring 1980 för att därefter växa konstant.

Nästan tio gånger så många uppehållstillstånd beviljades 2009 jämfört med 1980. Denna massinvandring som pågått till Sverige de senaste decennierna utmärker sig i sin storskalighet jämfört med tidigare invandring till Sverige genom historien och även jämfört med invandringen som skett till våra nordiska grannländer och andra västeuropeiska länder under samma period. Sverige har tagit emot överlägset flest asylsökande (och deras anhöriga) per capita jämfört med andra demokratiska välfärdsländer i västvärlden. Etniska svenskar beräknas vara en minoritet i Sverige senast kring 2050. Allt detta gör det objektivt sett korrekt att benämna denna tredje typ av invandring som en ”massinvandring”, eftersom det helt enkelt är vad det är fråga om. De som förnekar att det pågår en massinvandring har oftast en agenda som går ut på att svenskarna ska fasas ut och bytas ut som befolkning i sin egen nation. En del kallar det folkmord. FN:s folkmordskonvention definierar folkmord enligt följande:

” … vilken som helst av följande gärningar begångna med uppsåt att förgöra helt eller delvis en nationell, etnisk, raslig eller religiös grupp, såsom
(a) Döda medlemmar av gruppen.
(b) Förorsaka allvarlig kroppslig eller mental skada på medlemmar av gruppen.
(c) Avsiktligt skapa sådana levnadsförhållanden för gruppen som förmodas åstadkomma dess fysiska utrotning i sin helhet eller i delar.
(d) Införa åtgärder som förhindrar födslar inom gruppen.
(e) Tvångsvis överföra barn från gruppen till en annan grupp.

Massinvandringen är inte målet utan medlet som används för att byta ut befolkningen, för att radikalt omvandla Sverige demografiskt och etniskt.

Den vetenskapliga populationsgenetiken har inget problem med att genom DNA-teknik särskilja etniska svenskar från exempelvis finländare, så alla som ifrågasätter begreppet etnisk svensk bevisar bara sin egen okunskap och/eller svenskfientliga agenda. Det är väldigt enkelt idag att för en överkomlig summa kolla upp sitt genetiska ursprung genom att DNA-testa sig hos exempelvis företaget 23andme. Som befolkning i en av världens äldsta nationalstater, och med en flertusenårig genetisk kontinuitet, identifierar sig svenskarna som svenskar eftersom de helt enkelt ÄR ett folk med genetiska, etniska intressen, precis som alla andra folkgrupper.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s